Japan – XI

Hokkaido – Sapporo, Furano, Biei, Blue Pond, Otaru, Yoichi