China – II

Huangshan (Yellow Mountain), Tunxi, Xidi, HongCun, Shanghai, Wuhan